Za potpunu funkcionalnost ove stranice potrebno je uključiti JavaScript. Ovdje se nalaze upute kako omogućiti JavaScript u vašem web pregledniku

Poštovani građani!

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova kojoj je glavni sadržaj rada javnozdravstvena djelatnost što znači da kroz prevenciju i promociju zdravlja brine o zdravlju naroda, a ne pojedinca.


Direktorica
Dr.sci.med Snježana Balta, primarius

Naša misija je očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva putem organizovanih sveobuhvatnih javnozdravstvenih aktivnosti usmjerenih na fizičko i mentalno zdravlje ljudi, očuvanje životne okoline,sprječavanje pojave faktora rizika za nastanak bolesti i povreda na temelju javnozdravstvenih procedura usmjerenih na promociju zdravlja, prevenciju bolesti i poboljšanje kvaliteta života.

Ostvariti lidersku ulogu u javnom zdravstvu kroz kontinuirani razvoj profesionalnih znanja, vještina i javnozdravstvenih tehnologija, kontinirano unapređenje kvaliteta svih procesa u organizaciji i radu u cilju permanentnog pružanja visoko kvalitetnih javnozdravstvenih usluga usmjerenih na unaprjeđenje zdravlja i povećanje kvalitete života stanovništva Kantona Sarajevo.

Aktuelnosti

Juni

1

2014
Obilježavanje 31. maja
Svjetskog dana borbe protiv pušenja

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u saradnji sa Udruženjem Partnerstvo za zdravlje obilježio je 31. maj - Svjetski dan borbe protiv pušenja.

Pročitaj više
Fotografije
Liflet 1
Liflet 2

Maj

30

2014
Preporuke za postekspozicionu profilaksu tetanusa
(za zdravstvene radnike)

Preporuke za postekspozicionu zaštitu odnose se na tetanogene rane, rane kontaminirane zemljom, fecesom, stranim tijelom, rane udružene s nagnječenjem ili devitalizacijom tkiva duboke opekotine, smrzotine, gangrene, ugrize gdje postoji rizik od zatvaranja rane odnosno nastanka anaerobnih uslova.

Pročitaj više

Maj

27

2014
Kako možemo utjecati na smanjenje broja komaraca u našoj okolini?

Za razvoj komaraca neophodna je voda, zato je, u borbi protiv komaraca, najvažnije uklanjati sva mjesta sa stajaćom vodom. Građani mogu značajno povećati efikasnost programa i smanjiti primjenu insekticida uklanjanjem legla komaraca.

Oko kuće i u okolišu nepažnjom stvaramo uslove za razvoj komaraca.Zbog toga je najdjelotvorniji način borbe protiv komaraca pronaći i ukloniti mjesta razvoja komaraca, odnosno njihova legla

Prilog

Maj

19

2014
Preporuke građanstvu za ponašanje nakon poplava

Nakon poplave su građani u poplavljenim područjima izloženi različitim rizicima po njihovo zdravlje, a koji su u prvom redu vezani za vodu za piće, ličnu higijenu, te higijenu hrane, prostora i površina.

U prilogu se nalaze preporuke građanstvu za ponašanje nakon poplava.

Prilog

Maj

13

2014
Obavjest o proglašenju epidemije morbila na području Kantona Sarajevo

U skladu sa čl. 6 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine F BiH", broj 29/05) Ministar zdravstva Kantona Sarajevo proglasio je epidemiju morbila na području Kantona Sarajevo od dana 28.04.2014. godine, uz prethodnu saglasnost Federalnog Ministra zdravstva br. 03-37-2925/14 od 25.04.2014. godine i na osnovu stručnog mišljenja Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Razlog za proglašenje epidemije temelji se kako na povećanom broju oboljelih, tako i na vjerovatnoći da će se broj oboljelih povećavati u narednom periodu.S tim u vezi, a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti na snagu stupaju potuepidemijske mjere: aktivni epidemiološki nadzor; epidemiološko ispitivanje; izolacija oboljelih i monitoring kontakata – cijepljenje izloženih, osjetljivih; prijavljivanje(prema smjernicama iz Plana eliminacije morbila i rubeole – SZO); dezinfekcija; zdravstveno vaspitanje i informiranje.

Pročitaj više

April

7

2014
7. april - Svjetski dan zdravlja

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u saradnji sa Općinom Ilidža i osnovnim školama na području Općine Ilidža ovaj datum obilježili su sa kampanjom „Zajedno ka zdravlju – vektorske bolesti“. Kampanja je provedene među školskom djecom, učenicima osnovnih škola sa područja općine Ilidža.

Kampanja je imala za cilj educirati i povećati nivo znanja školske djece o osnovnim činjenicama vezanim za vektorske bolesti, načinu prenošenja i prevencije vektorskih bolesti.

Promo materijal:

Brošura - vektorske bolesti
Liflet 1
Liflet 2

Januar

9

2014
Informacije o superbakteriji

To je bakterija otporna na sve raspoložive antibiotike. Razvoj otpornosti bakterija na antibiotike je velika opasnost za čovječanstvo jer proizvodnja novih antibiotika jednostavno ne može pratiti brzinu kojom se ona razvija.

Pročitaj više    Politika kvalieta

    Ova politika utvrđuje odgovornost za uspostavljanje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo s osnovnim ciljem postizanja zadovoljstva korisnika usluga Zavoda ...

    Politika kvalieta

    Rukovodstvo Zavoda utvrđuje Politiku kvaliteta laboratorija, usklađenu s Politikom kvaliteta Zavoda, radi osiguranja da usluge ispitivanja, koje pruža, ispunjavaju iskazane i realne zahtjeve kupaca, kao i važećih zakona i propisa ...

Kontakt informacije:

Adresa: Mustafe Pintola 1/III, Ilidža, Sarajevo
Telefon/Fax : +38733627889, +38733624472

Back to Top